Disclaimer

Door gebruik te maken van houtprofessor.nl ga je akkoord met onderstaande voorwaarden. De verstrekte gegevens zijn informatief bedoeld en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Wij gaan zorgvuldig te werk bij het verzamelen en verwerken van informatie en gebruiken bronnen die wij betrouwbaar achten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor onjuistheid, onvolledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleent. Houtprofessor garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zal zijn van virussen.

De informatie die wordt aangeboden op de website is informatief en niet zodanig bedoeld als deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is het gebruik maken van de informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Houtprofessor. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Houtprofessor. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor jouw eigen persoonlijk gebruik.

Wij wijzen je erop, dat wij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor informatie van derden (zogenaamde link). De informatie die hier verstrekt wordt, hebben wij geen toezicht op en hier nemen wij geen verantwoording voor.

Wij behandelen onze producten met veel zorg en zeer kwalitatieve producten. Echter blijft het een natuurproduct en kan het gaan werken. Wij proberen zoveel mogelijk te voorkomen dat dit zich voordoet. Op het werken van het product kunnen wij geen garanties verlenen. Met name het vochtpercentage van de plek waar het product zal staan/liggen, is een zeer belangrijke factor. Is deze plek zeer droog dan dient u er rekening mee te houden dat hout meer kan gaan werken.